Denetim Prosedürümüz

Denetleme, başarılı bir güvenlik programının ayrılmaz bir parçasıdır. denetimin, destek, rehberlik ve gelişim unsurlarını içine alması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle projelerimizde görev alan personel, operasyon müdürleri tarafından önceden belirlenmiş zamanlarda ve habersiz olarak 7/24 denetlenmektedir. Amacımız; görev performansımızı en üst seviyeye çıkarmak ve olabilecek en küçük aksaklığa fırsat vermemek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir. Denetimler sırasında göz önünde bulundurulan hususlar şunlardır;

  • Personelin, çalışma performansı, giyim kuşamı, genel görünüş ve temizliği, tutum ve davranışları özellikle mesleğimizin gerektirdiği disiplin, sorumluluk ve şirket temel prensipleri çerçevesinde ciddiyetle hakeret edip etmediği
  • Alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığı ve yeni tedbirler gerekip gerekmediği

Yapılan denetimler sırasında personelin performansı ölçülmekte ve tespit edilen aksaklıklar 24 saat içerisinde rapor edilmektedir. Bu raporlar değerlendirilerek eksiklikler düzeltilir ve gerekiyorsa yeni güvenlik önlemleri planlanır. Denetimler sırasında, görevde ihmali görülen, çalışma ve şirket prensiplerine uymayan personel disiplin kuruluna sevk edilir. Yüksek performans gösteren personel ise ödüllendirilir.

 

Soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz!