Seçme


Özel güvenlik hizmetlerinin nitelik ve değeri, bu hizmetleri sağlayan kişilerin kabiliyet ve...

Değerlendirme


Performans değerlendirilmesi; önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda periyodik olarak...

Geliştirme


Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir; gelişim fırsatları ve ortamı yaratarak,...

Motivasyon


Çalışanlarımızın moral ve uyumlarının yüksek olmasının verimlilik ile doğru orantılı...

Kariyer Planlaması


Şirketlerin değişen koşullar altında hedeflerine ulaşabilmesi ve başarıda sürekliliğin...

Analiz ve Prosedürler


BFG GÜVENLİK HZMETLERİ LTD.ŞTİ uzmanları, her müşterinin özel gereksinimine uygun, etkili,...

Risk


Ayrıca süreç içerisinde sürekli risk analizi ve tehdit değerlendirmeleri yapılarak alınan...

Denetim Prosedürümüz


Denetleme, başarılı bir güvenlik programının ayrılmaz bir parçasıdır. denetimin, destek,...

Güvenlik Personelinin Yetkisi


Özel Güvenlik Personelimiz 5188 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi doğrultusunda müşterilerimiz...

Çalışan Hakları


-MAAŞ -YILLIK İZİN -MALİ SORUMLULUK SİGORTASI -SİGORTA -UBGT -DENTETİM VE...

Soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz!